24 lipca 2018

Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego za rozsławianie dobrego imienia Lubelszczyzny. Laudację na cześć nagrodzonej wygłosił ks. prał. prof. zw. dr hab. Edward Walewander z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

6 czerwca 2018 

Medal Mickiewicz-Puszkin, przyznawany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, „za propagowanie przez śpiew i muzykę patriotyzmu i kultury polskiej wśród młodych Polaków żyjących za wschodnią granicą Polski”

 

15 marca 2018

Medal 700-lecia Miasta Lublina, przyznany przez prezydenta Lublina dr Krzysztofa Żuka „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców. Z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

3 lipca 2005

Dyplom i podziękowanie za zaangażowanie w realizację projektu „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” oraz pracę w Komitecie Organizacyjnym Finałów XVIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w dniach 26 czerwca do 3 lipca 2005 r. w Warszawie.

4 sierpnia 1999

Dyplom Uznania „z podziękowaniem za udział w koncercie gościnnym, który odbył się 2 lipca 1999 r. na Estradzie Akademii Wychowania Fizycznego i został zorganizowany dla uczestników XI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży” w Warszawie.

20 czerwca 1999

Dyplom „za wspaniały recital na VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Pielgrzymkowej „Gaudium et Gloria” w Częstochowie

1993

Wyróżnienie na Jubileuszowym Festiwalu w Opolu

1988  i 1989

Laureatka Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie

12 maja 1984

Wyróżnienie „za wykonanie piosenek w spektaklu poetyckim pt. „Życie to jest teatr” opartego na poezji Edwarda Stachury w Młodzieżowym Domu Kultury w Lublinie

 

Otrzymała liczne uroczyste podziękowania na dyplomach, między innymi:

15 września 2010

Podziękowania „Dyrekcja, mieszkańcy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie za zaprezentowanie programu muzycznego, który był dla nas wszystkich ogromną przyjemnością i ucztą duchową”

20 września 2006

za koncert w Zakładzie Karnym w Gębarzewie koło Żydowa. Koncert był „chwilą prawdziwej refleksji, zadumy i obcowania z piękną muzyką i śpiewem.”

1 sierpnia 2001

Od organizatorów Parafiady „za osobisty wkład i zaangażowanie w prace Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży