11 listopada 2019 r.

Dyplom Uznania przyznany przez Wojewodę Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka „za wiarygodne świadectwo patriotyzmu oraz szacunku do wartości religijnych, kultury i tradycji polskiej wyrażane poprzez bogatą działalność artystyczną, a także za zaangażowanie na rzecz młodych Polaków na Wschodzie, współorganizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży oraz aktywne współdziałanie z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, z serdecznymi gratulacjami z okazji 30-lecia pracy twórczej oraz z życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności”

 

 

 

 

1 lipca 2019 r.

Medal Unii Lubelskiej przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka „w roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej, która połączyła dwa Państwa – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie – w uznaniu za wybitny wkład w upowszechnianie polskiej historii i kultury z podziękowaniem za wieloletnią, społeczną aktywność na rzecz utrwalania tożsamości narodowej wśród Polaków na Wschodzie”. (Por. artykuł: M. Wijatkowski, 450 lat Unii Lubelskiej.
Od ojców dominikanów po plac Litewski szły obchody święta Unii
, „Kurier Lubelski”, z 2.07.2019, s. 8).


 

 

 

 

 

17 czerwca 2019 r.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Glińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kwietnia 2019 r. 

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego „za zasługi dla Województwa Lubelskiego” przyznany przez Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 grudnia 2018 r.

Medal Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” – „w uznaniu zasług dla NSZZ <<Solidarność>> Regionu Środkowowschodniego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia 2018 r.

Srebrna Spinka SW „za wsparcie akcji charytatywnej >>Dar Serca<< dla chorych i potrzebujących dzieci” przyznany przez funkcjonariuszy służby więziennej Zakład Karny w Czarnem i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 czerwca 2018 r. 

Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę „za zasługi w dziedzinie artystycznej i kulturalnej”

 

 

24 lipca 2018 r.

Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego za rozsławianie dobrego imienia Lubelszczyzny”. Uroczystość wręczenia odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 czerwca 2018 r. 

Medal Mickiewicz-Puszkin, przyznawany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, „za propagowanie przez śpiew i muzykę patriotyzmu i kultury polskiej wśród młodych Polaków żyjących za wschodnią granicą Polski”

 

 

 

 

15 marca 2018 r.

Medal 700-lecia Miasta Lublina, przyznany przez prezydenta Lublina dr Krzysztofa Żuka „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców. Z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lipca 2005 r.

Dyplom i podziękowanie za zaangażowanie w realizację projektu „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” oraz pracę w Komitecie Organizacyjnym Finałów XVIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży od 26 czerwca do 3 lipca 2005 r. w Warszawie

 

4 sierpnia 1999 r.

Dyplom Uznania „z podziękowaniem za udział w koncercie gościnnym, który odbył się 2 lipca 1999 r. na Estradzie Akademii Wychowania Fizycznego i został zorganizowany dla uczestników XI Międzynarodowej Parafiady Dzieci
i Młodzieży”
w Warszawie

 

 

 

20 czerwca 1999 r.

Dyplom „za wspaniały recital na VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Pielgrzymkowej Gaudium et Gloria” w Częstochowie

 

 

 

 

 

11 czerwca 1989 r.

Wyróżnienie na VII Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie k. Legnicy

 

 

 

 

12 maja 1984 r.

Wyróżnienie na VIII Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Szkół Ponadpodstawowych w Lublinie
„za wykonanie piosenek w spektaklu poetyckim pt. „Życie to jest teatr” opartego na poezji Edwarda Stachury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymała liczne uroczyste podziękowania na dyplomach, między innymi:

 


11 czerwca 2011 r.

Specjalne podziękowania za charytatywny udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

15 września 2010 r.

Podziękowania „Dyrekcja, mieszkańcy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie za zaprezentowanie programu muzycznego, który był dla nas wszystkich ogromną przyjemnością i ucztą duchową”

 

 

 

 

20 września 2006 r.

za koncert w Zakładzie Karnym w Gębarzewie koło Żydowa. Koncert był „chwilą prawdziwej refleksji, zadumy
i obcowania z piękną muzyką i śpiewem.”

 

 

 

 

 

 

 

25 maja 2006 r.

Podziękowania za koncert w Domu Opieki Kopernik w Vancouver – Kanada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sierpnia 2001 r.

Podziękowania od Prezesa Parafiady o. Józefa Jońca – „za osobisty wkład i zaangażowanie w prace Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 września 1997 r.

Podziękowania od Zarządu Fundacji <<AMICA>> Niesienia Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym  „za wsparcie działalności społeczno-charytatywnej.”